Zapytaj

Zapytaj

Portal4tech

Portal4tech to nowe produkty z drugiej ręki do natychmiastowej dostawy. Można tu znaleźć końcówki serii, towary już nie produkowane, nadwyżki produkcyjne oraz części zamienne, a wszystko to w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy!

REKLAMA

Z nami wypromujesz i sprzedasz swoje produkty. Oferujemy możliwość reklamy i promocji produktów, a wszystko to na stronie głównej.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków 8-10 października na Politechnice Warszawskiej

2013-10-01

Aktualności

Jednostki naukowe, uczelnie, przedsiębiorstwa czy indywidualni wynalazcy zaprezentują swoje innowacyjne rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków (IWIS), która trwać będzie od 8 do 10 października na Politechnice Warszawskiej.

Organizatorami siódmej edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2013 (International Warszaw Invention Show) jest Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) wraz z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską.

 Jak zapewniają organizatorzy, wystawa IWIS jest największą imprezą wystawienniczą w Europie Środkowo-Wschodniej, promującą innowacyjne rozwiązania polskie oraz zagraniczne. W tym roku weźmie w niej udział ok. 74 wystawców z 21 krajów świata (m. in. z Tajwanu, Malezji, Korei, Iranu, Kanady, Ukrainy, Chorwacji, Węgier, Czech, Bułgarii, Mołdawii i Polski), którzy zaprezentują około 330 innowacyjnych rozwiązań.

 Na wystawie swoje osiągnięcia prezentować będą placówki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa innowacyjne i indywidualni wynalazcy. Imprezą towarzyszącą wystawie jest cykl seminariów na temat patentu europejskiego.

 Prezentowane rozwiązania będą nagradzane medalami, nagrodami specjalnymi zagranicznych stowarzyszeń wynalazców oraz władz i urzędów państwowych. Poza tym przyznane będzie Grand Prix oraz nagroda prezesa SPWiR. Podczas wystawy ma też zostać przeprowadzona trzecia edycja Światowego Konkursu Wynalazków Chemicznych pod protektoratem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA.

 Do tegorocznej edycji IWIS-u wynalazki oraz rozwiązania innowacyjne można było zgłaszać w 20 kategoriach jurorskich, takich jak ekologia, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy, wzornictwo przemysłowe, sport czy przemysł chemiczny. Prezentacja wynalazków na wystawie jest płatna.

 Impreza ma na celu zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań. Wynalazcy mogą nawiązać kontakty z potencjalnymi inwestorami i przedstawić zwiedzającym swoje dokonania w dziedzinie wynalazczości. Poza tym, to okazja na pozytywne kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki.

 Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów od 1990 roku prowadzi aktywną promocję polskich wynalazków na międzynarodowych wystawach, konferencjach naukowych oraz targach innowacji. W tym okresie zaprezentowało ponad 3000 polskich innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych na ponad stu wystawach, na czterech kontynentach. Innowacyjne rozwiązania zostały opracowane w wyższych uczelniach, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach oraz przez indywidualnych twórców.

 Najlepsze wynalazki, po ocenie międzynarodowego jury, zostaną nagrodzone medalami złotymi z wyróżnieniem, złotymi, srebrnymi i brązowymi, a także wieloma pucharami i nagrodami specjalnymi.

 Źródło: Nauka w Polsce